Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523) 10 ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste sisältää
rekisteriselosteen sekä informaatiota rekisteröidyn oikeuksista. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan muun muassa:

· miten käsitellään asiakkaiden henkilötietoja

· minkälaisia henkilötietoja asiakkaista kerätään

· mihin tarkoituksiin voidaan käyttää asiakkaan henkilötietoja

· asiakkaan oikeuksia koskien keräämiämme henkilötietoja


Päivitetty 23.5.2018


Rekisterin nimi

Matti Raision lomahuoneistojen asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjä

Matti Raisio

Y-tunnus 1519195-4

osoite: Kiikelinranta 3 A 1, 90100 Oulu

sähköposti: matti.raisio@hotmail.com


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin kerätään asiakkaiden henkilötietoja ja niitä käytetään asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon majoitukseen liittyen.


Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Näitä ovat seuraavat tiedot:

· etu- ja sukunimi/yrityksen nimi

· osoite

· maa

· puhelinnumero

· sähköposti

· asiakasnumero

· varattu majoitus, hinta ja siihen liittyvät palvelut sekä peruutukset


Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään verkkosivujemme yhteystieto-lomakkeen täyttämisestä, sähköpostitse
tai puhelimitse.

Lisäksi voidaan kerätä verkkosivujen käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Käytämme
myös verkkosivuillamme evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.


Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteiden kuvaus

Rekisterin tietoturva on järjestetty yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin
estämään asiattomien pääsyn tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiin. Rekisteriä pääsevät käyttämään vain lomahuoneistoja hoitavat henkilöt.


Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Henkilö joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa.

Mikäli henkilö havaitsee tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.


Muut oikeudet

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteet.

Sitoudumme oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.